Find the best flights deal
 

  21 เมษายน 2564 11:17 Search
amthaipaper แอมไทยฉบับที่ 147 ออกแล้ว!..ISSUE 0147 (Mar-Apr2020) is out now !!.. contact@amthai.co.uk    

Education : เปิดโลกการศึกษามุสลิม-ตอน จุฬาราชมนตรี คนที่ 18 ของไทย

โดย คมชัดลึก

จากเด็กนักศึกษา ธรรมดาคนหนึ่ง ที่เรียนปอเนาะ ทั้งในจังหวัดที่ใช้ภาษามลายูและภาษาไทยในการศึกษาทำให้เข้าใจความแตกต่าง ระหว่างพี่น้องมุสลิมด้วยกันและสังคมพุทธเป็นอย่างดี การใช้ชีวิตแบบเข้าใจสังคมจึงไม่ยากที่เด็กคนหนึ่งกลายมาเป็นประธานคณะ กรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลาและวันนี้ได้กลายเป็นผู้นำสูงสุดในศาสนา ประจำประเทศไทยอีกตำแหน่ง ที่ยืนยันความเป็นคนดีของคนคนนี้  

 วันที่ 16 พฤษภาคม 2553 สิ้นสุดการเลือกเฟ้นหามุสลิมที่มีคุณสมบัติพร้อมที่จะเป็น จุฬาราชมนตรี คนที่ 18 ของไทย กว่า 700 คนของผู้เสนอชื่อทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทย ผลคะแนนสนับสนุน 423 คะแนนเทให้แก่ อาซิส พิทักษ์คุมพล ได้กลายเป็นจุฬาราชมนตรีคนใหม่และตัวแทนพี่น้องชาวมุสลิม ไทยในการดำเนินการเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับศาสนาและการประกาศศักยภาพความเป็นมุสลิมในไทยให้ต่างประเทศได้ รับรู้ถึงความเท่าเทียมกันระหว่างพุทธ มุสลิมในประเทศไทย

  เป็นไปตามความคาดหมายของพี่น้องมุสลิมทั่วไทย โดยเฉพาะพี่น้องมุสลิมทางตอนใต้ 14 จังหวัดโดยเฉพาะพี่น้องมุสลิมที่พูดภาษามลายูต่างให้การต้อนรับและสนับสนุนจุฬาราชมนตรีคนใหม่อย่างเต็มที่ เนื่องจากประวัติการทำงานและการประสานงานในโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับชีวิตพี่น้องมุสลิมหรืองานสังคมต่างๆ ทั้งในประเทศหรือนอกประเทศ ท่านคือผู้ที่ไม่เคยทอดทิ้งมาโดยตลอด และการเสนอชื่อในการเข้ารับการเป็นจุฬาราชมนตรีในครั้งนี้ ก็ไม่ทำให้พี่น้องมุสลิมทั่วไทยผิดหวังแต่อย่างใด

 

      ผลการเลือกตั้งออกมาแล้วรู้สึกดีใจและเห็นด้วยกับจุฬาราชมนตรีคนใหม่ แม้จะเป็นคนใต้คนแรกที่มาดำรงตำแหน่งนี้ ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใดเพราะไม่ว่าจะอยู่เขตไหน ภาษาใด อิสลามเรามีอัลลอฮ์องค์เดียวกันและเชื่อว่าท่านจุฬาราชมนตรีคนใหม่คือความหวังของคนไทยมุสลิม และไม่ใช่มุสลิมอีกหลายร้อยคนเพราะที่ผ่านมาการทำงานของท่านใช้ความเป็นกลาง เสมอตลอดมา

  สมศักดิ์ ชูโอ๊ะ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศ สำนักงานคณะกรรมการกลางแห่งประเทศไทย สะท้อนว่า 1.ท่านได้รับตำแหน่งอย่างขาวสะอาดไม่ได้ซื้อเสียงสร้างพวก 2.มีความสามารถทั้งด้านศาสนาและการประสานกับองค์กรระหว่างประเทศเพื่อประชา สัมพันธ์ให้แก่บรรดาประเทศมุสลิมทั่วโลกด้วยภาษาอาหรับ 3.รู้จักการบริหารระเบียบบ้านเมืองและที่สำคัญระบบศาสนา 4.ไม่ฟักใฝ่ฝ่ายใดโดยเฉพาะในเรื่องการเมือง 4.ที่สำคัญต้องเข้าใจชีวิตการเป็นอยู่อิสลามในไทยที่แตกต่างกัน

      ขณะที่ ซอบรี สายวารี นักศึกษามหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร วิทยาเขตซากอซิก บอกว่าดีใจที่รู้ว่าประเทศไทยได้จุฬาราชมนตรีคนใหม่แล้ว ไม่ว่าจุฬาราชมนตรีจะมาจากภาคไหนก็รับได้เสมอ เพราะเป็นมติจากคนส่วนใหญ่แล้ว รู้สึกดีใจกว่าทุกครั้งเพราะจุฬาราชมนตรีคนใหม่เป็นคนภาคใต้และเข้าใจความ เป็นมุสลิมใต้ได้อย่างดี และน่าจะนำไปสู่การแก้ปัญหาที่ดีและสงบภายในเร็ววันอย่างแน่นอน ความหวังของพี่น้องไม่ใช่มีจุฬาราชมนตรีแค่ประทับตราเอกสารหรือนั่งในห้อง ทำงานโดยไม่สนใจการเป็นอยู่ของสังคมภายนอก

 สำหรับผมแล้วจุฬาราชมนตรีน่าจะมีบทบาทมากกว่าที่ พ.ร.บ.2540 ว่าด้วยเรื่องการบริหารกิจการศาสนาอิสลามเป็นหลัก ปัจจุบันนี้มีการแยกอำนาจบริหาร โดยอำนาจบริหารอยู่ที่คณะกรรมการอิสลามเป็นหลัก ในขณะที่จุฬาราชมนตรีเองเป็นประธานโดยตำแหน่ง หากดูอำนาจตาม พ.ร.บ. แล้วก็จะมีแค่จุฬาราชมนตรีเป็นผู้ที่ปรึกษาราชการว่าด้วย เรื่องศาสนา และการดูเดือนประมาณนี้ ทำให้ตำแหน่งจุฬาราชมนตรีดูห่างเหินจากสังคมมุสลิมไปโดย ปริยาย ความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนมุสลิมในประเทศไทยกับจุฬาราชมนตรีจึงห่างกันมาก ทั้งๆ ที่จุฬาราชมนตรีเป็นผู้นำมุสลิมโดยตำแหน่งเปรียบ เสมือนประมุขแห่งประชาชาติมุสลิมในประเทศไทย ขณะเดียวกันจุฬาราชมนตรี ต้องมีลักษณะผู้นำ ที่ไม่ถูกชี้นำจากฝ่ายใด ไม่ว่าจะฝ่ายองค์กรศาสนาฝ่ายทุน ฝ่ายรัฐหรือกระทั่งฝ่ายการเมืองก็ตาม

   ผมก็รู้สึกดีใจและรอลุ้นการทำงานบนเส้นทางที่สูงขึ้น ความรับผิดชอบที่หนักขึ้น และเป็นถนนแห่งการท้าทายความสามารถของจุฬาราชมนตรีคนใหม่ ทุกคนหวังที่จะเห็นรอยยิ้มของสังคมมุสลิมในเขตทางตอนใต้ และสังคมพี่น้องชาวไทยทั่วไปยิ้มกันอีกครั้ง ผู้นำอิสลามไม่ใช่นำเฉพาะสังคมมุสลิมเท่านั้นหากแต่เผื่อแผ่ไปถึงสังคมโลก อีกด้วย เพราะสันติ คือโลโก้อิสลามจริงๆ

 amthai   Columnists  |  Contents  |  Feedback  |  Memberships  |  About Us  |  Contact Us

Search