Find the best flights deal
 

  2 กรกฎาคม 2565 11:52 Search
amthaipaper นสพ แอมไทย นสพ ไทยในสหราชอาณาจักร ติดต่อเราได้ที่ contact@amthai.co.uk , Line ID: AmthaiUK , Facebook, IG, Twitter: Amthaipaper    

News & Analysis : การช่วยเหลือทางการเงินเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ขาดรายได้ในช่วงวิกฤติโควิด-19

โดย ริชาร์ด เบิร์คมันน์

 

 

 

การพักงานของแรงงาน (Employee Furlough)

 

โครงการให้พักงานของแรงงาน (Employee Furlough Scheme) ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ไม่นานมานี้เพิ่งมีการประกาศว่าจะมีการเปลี่ยนการพักงานใหม่โดยมีจุดประสงค์เพื่อที่จะช่วยเหลือคนที่ยังทำงานอยู่เพื่อให้สามารถกลับมาทำงานได้โดยเป็นการทำงานในระยะเวลาที่สั้นลงแทนที่จะเป็นแรงงานส่วนเกิน โดยจะใช้กับพนักงานที่ทำงานอย่างน้อย 33% ของระยะเวลาการทำงานปกติ ส่วนระยะเวลาที่นอกเหนือจากนั้นซึ่งไม่ได้ทำงาน ทางรัฐและผู้จ้างงานแต่ละฝ่ายจะจ่ายให้หนึ่งในสาม ซึ่งก็หมายความว่า พนักงานทำงาน 33% จากจำนวนเวลาปกติที่เคยทำงาน โดยพนักงานจะได้รับค่าแรงอย่างน้อย 77% ของค่าแรงปกติ ทั้งนี้ระดับของการช่วยเหลือจะคำนวณจากฐานเงินเดือนปกติของพนักงาน ซึ่งอยู่ที่ไม่เกิน £697.92 ต่อเดือน โดยโครงการช่วยเหลือนี้จะเริ่มใช้กับแรงงานทั่วสหราชอาณาจักร แม้ว่าก่อนหน้านี้จะไม่ได้เข้าร่วมโครงการการพักงาน (Furlough scheme) มาก่อนก็ตาม มาตรการนี้ยังครอบคลุมไปในกลุ่มพนักงานที่ทำงานอยู่ในกลุ่มธุรกิจทำความสะอาดและการจัดเลี้ยงที่ระยะเวลาการทำงานสูญเสียไปในช่วงโควิด รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการพักงานใหม่นี้คาดว่าจะมีการประกาศภายในสัปดาห์หรือสองสัปดาห์นี้

 

 

โครงการช่วยเหลือรายได้ของแรงงานรับจ้าง – ขั้นที่ 3และ 4

 

 

 

โครงการช่วยเหลือนี้ให้การช่วยเหลือกับแรงที่ผ่านคุณสมบัติในการเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือที่ผ่านมาสองรอบแรก อย่างไรก็ตาม โครงการนี้ให้การช่วยเหลือที่น้อยกว่ารอบที่ผ่านๆ มามาก โดยการช่วยเหลือครั้งแรกจะเริ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายน และสิ้นสุดลงในเดือนมกราค โดยยึดฐาน 20% ของกำไรเฉลี่ยในช่วงปี 2560-2562 การให้เงินสนับสนุนช่วยเหลือสูงสุดจะต้องไม่เกิน £1875 ส่วนการช่วยเหลือในรอบที่สี่จะมีขึ้นโดยจะครอบคลุมตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงเมษายน 2564 ในเรื่องของจำนวนเงินที่จะให้การช่วยเหลือนั้นคาดว่าจะมีการประกาศในช่วงก่อนเดือนกุมภาพันธ์ 2564

 

 

การประเมินภาษีอากร (Self Assessment Payments)

รายจ่ายที่ครบกำหนดชำระในเดือนมกราคม 2564 สามารถเลือนออกไปได้หนึ่งปีจนถึงวันที่ 31 มกราคา 2565

 

 

 

 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

หากคุณเป็นบริษัทที่มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สิ่งที่ควรจะต้องรู้คือ ภาษีมูลค่าเพิ่มรอตัดบัญชี (VAT Deferral) ก็จะได้รับการยืดระยะเวลาการชำระเช่นกัน สำหรับผู้ที่ยื่นรอการชำระในช่วงต้นปีที่ผ่านมาโดยไม่สามารถชำระรวดเดียวได้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ตอนนี้สามารถชำระโดยแบ่งจ่ายเป็11 งวด ตลอดทั้งปีไปจนถึงวันที่ 5 เมษายน 2565

ภาษีมูลค่าเพิ่มลดลง 5% สำหรับธุรกิจการการเดินทาง ท่องเที่ยว และการบริการ โดยได้รับการยืดระยะเวลาการชำระไปจนถึงปลายเดือนมีนาคม 2564

 

 

 

การกู้ยืม

 

 

 

สินเชื่อกู้ยืม เบาส์แบคบิซเนสโลน (The Bounce Back Business Loans) ได้มีการยืดระยะเวลาการชำระเพิ่มอีก 10 ปี โดยได้มีประกาศวันหยุดพักการชำระเพิ่มเติมด้วย ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

 

 

 

 

การพักงานของแรงงาน (Employee Furlough), โครงการช่วยเหลือรายได้ของแรงงานรับจ้าง – ขั้นที่ 3และ 4, การประเมินภาษีอากร (Self Assessment Payments), ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) , การกู้ยืม เหล่านี้

 

ทนายความผู้มีสิทธิว่าความในสหราชอาณาจักรและแคว้นเวลส์ ริชาร์ด เบิร์คมันน์ และคณะ สามารถช่วยคุณได้ในทุกขั้นตอนของการทำธุรกิจในสหราชอาณาจักร บริการของเราประกอบด้วย บริการในด้านการให้คำแนะนำในการเลือกโครงสร้างธุรกิจที่เหมาะสม บริการด้านการจัดตั้งบริษัท ทำเอกสารประกอบการจัดตั้งบริษัท ทำสัญญาเช่าพื้นที่ของสำนักงานบริษัทและสัญญาจ้างงาน ช่วยเหลือด้านการระงับข้อพิพาททางการค้าในชั้นศาล และรวมถึงบริการด้านกฎหมายอื่น ๆที่จำเป็นให้กับธุรกิจที่จัดตั้งขึ้น


 

Email: rbergmann@redfernlegal.com

 www.richardbergmann.co.uk

 

 

 

Tel:  +44 (0) 773 3999 191 for Thai enquiries

 

 amthai   Columnists  |  Contents  |  Feedback  |  Memberships  |  About Us  |  Contact Us

Search