Find the best flights deal
 

  15 สิงหาคม 2565 01:01 Search
amthaipaper นสพ แอมไทย นสพ ไทยในสหราชอาณาจักร ติดต่อเราได้ที่ contact@amthai.co.uk , Line ID: AmthaiUK , Facebook, IG, Twitter: Amthaipaper    

Knowledge : อยากย้ายมาอังกฤษ อ่านที่นี่ การเข้ามาอาศัยในอังกฤษ ด้วยวีซ่าแรงงานทักษะสูง (SKILLED WORKER VISA)

โดย ริชาร์ด เบิร์คมนน์ (Advertorial )

 

 

 

วีซ่าแรงงานทักษะสูง หรือ Skilled worker visa (อย่างที่เป็นที่รู้จักกันในนาม Tier-2 (General) Visa) วีซ่าประเภทนี้เป็นช่องทางที่เป็นไปได้มากที่สุดในการย้ายถิ่นพำนักเข้ามาอาศัยในสหราชอาณาจักรสำหรับคนไทย โดยเฉพาะคนที่ไม่มีสถานะทางครอบครัวใดๆ กับชาวอังกฤษ (เช่น ไม่ได้แต่งงานกับชาวอังกฤษ เป็นต้น) แต่เป็นวีซ่าที่แสดงให้เห็นความเชี่ยวชาญทางด้านสายอาชีพ  ซึ่งวีซ่าประเภทนี้จะทำให้คุณสามารถย้ายเข้ามาทำงานกับผู้ว่าจ้างในอังกฤษที่ได้รับการรับรองจากภาครัฐตามสาขาการทำงานของคุณ  เงื่อนไขสำหรับการที่จะได้รับ Skilled Worker Visa ก็คือ ประการแรก คุณจะต้องได้รับการจ้างงานจากผู้ว่าจ้างในอังกฤษที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองของอังกฤษ  ประการที่สอง จะต้องได้รับเอกสารรับรองการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากผู้ว่าจ้าง หรือที่เรียกว่า Certificate of sponsorship โดยมีข้อมูลที่ระบุถึงหน้าที่ได้รับมอบหมายให้ทำงานในสหราชอาณาจักร  ประการที่สาม จะต้องได้รับเงินเดือนขั้นต่ำตามแต่ละสายอาชีพ โดยจะเป็นเท่าไหร่นั้นจะต้องขึ้นอยู่กับรูปแบบงานที่คุณทำ ประการที่สี่ อาชีพที่ทำจะต้องอยู่ในลิสต์อาชีพที่เป็นที่อนุญาตให้ทำได้ 

 

ลิสต์อาชีพที่จะสามารถขอรับวีซ่าประเภทนี้นั้นมีหลากหลายมาก ในปัจจุบันมีทั้งหมด 248 สาขาวิชาชีพ โดยในแต่ละสาขามีตำแหน่งหน้าที่โดยเฉลี่ย 3-10 ตำแหน่ง คุณสามารถเข้าไปตรวจสอบลิสต์ตำแหน่งงานว่าตรงกับสาขาการทำงานของคุณหรือไม่ได้จากทางเวปไซต์

https://www.gov.uk/government/publications/skilled-worker-visa-eligible-occupations/skilled-worker-visa-eligible-occupations-and-codes

 

นอกจากนี้ ผู้สมัครขอวีซ่าจะต้องมีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าสามารถอ่าน เขียน พูด และเข้าใจภาษาอังกฤษได้ในระดับ B1 ตามตัวชี้วัดการใช้ทักษะทางภาษาที่เรียกว่า (Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) เป็นอย่างน้อย ในบางกรณี อาจจะต้องใช้ใบรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อประกอบการขอวีซ่า นอกจากนี้ ผู้ที่ยื่นขอวีซ่าที่พำนักอยู่ที่ไทยก่อนจะยื่นเอกสารขอวีซ่าจะต้องได้รับการตรวจหาเชื้อวัณโรคก่อนการยื่นขอวีซ่าด้วย

คู่สมรส (หรือคู่ชีวิต รวมถึงคู่รักร่วมเพศ) หรือผู้เยาว์ที่มีอายุไม่ถึง 18 ปี สามารถมีสิทธิขอวีซ่าเพื่อเดินทางเข้ามาในสหราชอาณาจักรได้  โดยวีซ่าที่ออกให้จะมีอายุไม่เกิน 5 ปี แต่สามารถจะยื่นขอต่อวีซ่าได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง

ในบางกรณี หลังจากที่ผ่านไป 5 ปี ก็สามารถยื่นขอวีซ่าเพื่อมีถิ่นพักนักถาวรได้  และหลังจากนั้นอีกหนึ่งปีก็สามารถยื่นขอสัญชาติอังกฤษได้เป็นลำดับถัดไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ทางเวปไซต์ - https://www.gov.uk/skilled-worker-visa 

 

หากว่าคุณต้องการความช่วยเหลือจากทนายในการขอวีซ่าประเภทนี้ สามารถติดต่อกับทนายความ ริชาร์ด เบิร์คมันน์ จากบริษัทสำนักงานกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองกรุงลอนดอน Redfern Legal ทางเวปไซต์ www.richardbergmann.co.uk  

 

สำหรับกรณีที่ผู้ว่าจ้างยังไม่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองอังกฤษ หรือกรณีที่คุณประกอบธุรกิจในสหราชอาณาจักร เช่น เปิดร้านอาหารไทย และต้องการนำพนักงานจากไทยเข้ามาทำงานในอังกฤษ ทางเราสามารถให้ความช่วยเหลือคุณได้  เราให้บริการกับผู้ประกอบการในสหราชอาณาจักรในการขอรับใบรับรองต่างๆ ในการว่าจ้างงานพนักงานต่างชาติ หรือที่เรียกว่า Sponsorship Licence

 

 

 amthai   Columnists  |  Contents  |  Feedback  |  Memberships  |  About Us  |  Contact Us

Search